Tyto zásady používání souborů cookie byly naposledy aktualizovány 11. 4. 2022 a vztahují se na občany a osoby s trvalým pobytem v Evropském hospodářském prostoru a Švýcarsku.

 1. úvod
  Naše webové stránky https://www.sieza.com (dále jen „webové stránky“) používají soubory cookie a podobné technologie (pro usnadnění jsou všechny tyto technologie souhrnně označovány jako „soubory cookie“). Soubory cookie umisťují také třetí strany, se kterými jsme uzavřeli smlouvu. V níže uvedeném dokumentu vás informujeme o používání souborů cookie na našich webových stránkách.

Co jsou to soubory cookie?
Soubor cookie je jednoduchý malý soubor, který je odesílán se stránkami internetové adresy a může být uložen webovým prohlížečem v počítači nebo jiném zařízení. Informace v něm uložené mohou být při dalších návštěvách odeslány na naše servery nebo servery příslušných třetích stran.

 1. co jsou to skripty?
  Skript je část programového kódu, která slouží k zajištění funkčnosti a interaktivity našich webových stránek. Tento kód se spustí na našich serverech nebo ve vašem zařízení.

Co je to webový maják?
Webový maják (nazývaný také pixelový tag) je malý neviditelný fragment textu nebo obrázku na webové stránce, který se používá ke sledování návštěvnosti webové stránky. Aby to bylo možné, ukládají se o vás různé údaje pomocí webových majáků.

5 Sušenky
5.1 Technické nebo funkční soubory cookie

Některé soubory cookie zajišťují správné fungování některých částí našich webových stránek a vaše uživatelské preference. Umístěním funkčních souborů cookie vám usnadňujeme návštěvu našich webových stránek. Při návštěvě našich webových stránek tak nemusíte opakovaně zadávat stejné údaje nebo vaše zboží zůstává v nákupním košíku, dokud například nezaplatíte. Tyto soubory cookie můžeme umístit bez vašeho souhlasu.

5.2 Analytické soubory cookie

Analytické soubory cookie používáme k optimalizaci práce s webovými stránkami pro naše uživatele. Tyto analytické soubory cookie nám poskytují informace o tom, jak jsou naše webové stránky používány. Žádáme vás o souhlas s nastavením analytických souborů cookie.

5.3 Marketingové / sledovací soubory cookie

Marketingové / sledovací soubory cookie jsou soubory cookie nebo jiná forma místního úložiště používaná k vytváření uživatelských profilů pro zobrazování reklam nebo sledování uživatele na těchto webových stránkách nebo na více webových stránkách pro podobné marketingové účely.

 1. umístěné soubory cookie
  Google Analytics
  Statistiky

WordPress
Funkční

Polylang
Funkční

Elementor
Statistiky (anonymní)

Písma Google
Marketing/sledování

Mapy Google
Marketing/sledování

Další
Předmět šetření

 1. souhlas
  Při první návštěvě našich webových stránek se zobrazí vyskakovací okno s vysvětlením o souborech cookie. Jakmile kliknete na tlačítko „Uložit nastavení“, dáváte nám souhlas s používáním všech kategorií souborů cookie a zásuvných modulů, které jste si vybrali, jak je popsáno v tomto prohlášení o souborech cookie. Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat, ale upozorňujeme, že v takovém případě nemusí naše webové stránky správně fungovat.

7.1 Správa nastavení souhlasu

Potřebné pro provoz webových stránek
Vždy aktivní
Statistické údaje

Marketing

 1. vaše práva v souvislosti s osobními údaji
  V souvislosti se svými osobními údaji máte následující práva:

Máte právo vědět, proč jsou vaše osobní údaje používány, co se s nimi děje a jak dlouho jsou uchovávány.
Právo na přístup: Máte právo na přístup ke svým známým osobním údajům.
Právo na opravu: Máte právo na doplnění, opravu, vymazání nebo zablokování svých osobních údajů, kdykoli si to budete přát.
Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat a nechat si své osobní údaje vymazat.
Právo na přenos vašich údajů: Máte právo vyžádat si všechny své osobní údaje od jednoho správce a předat je vcelku jinému správci.
Právo vznést námitku: Můžete vznést námitku proti zpracování svých údajů. To budeme dodržovat, pokud nebudou existovat oprávněné důvody pro zpracování.

Chcete-li tato práva uplatnit, kontaktujte nás. Viz kontaktní údaje na konci tohoto Prohlášení o souborech cookie. Pokud máte stížnost na to, jak s vašimi údaji nakládáme, rádi si ji vyslechneme, ale máte také právo obrátit se na dozorový úřad (Úřad pro ochranu osobních údajů).

9 Aktivace/deaktivace a mazání souborů cookie
V internetovém prohlížeči můžete soubory cookie automaticky nebo ručně odstranit. Můžete také určit, zda se nemají ukládat konkrétní soubory cookie. Další možností je nastavit internetový prohlížeč tak, aby vás při každém uložení souboru cookie upozornil. Další informace o těchto možnostech naleznete v pokynech v nápovědě prohlížeče.

Upozorňujeme, že naše webové stránky nemusí fungovat správně, pokud jsou všechny soubory cookie zakázány. Pokud soubory cookie ze svého prohlížeče vymažete, budou při návratu na naše webové stránky znovu umístěny.

 1. kontaktní údaje
  V případě dotazů a/nebo připomínek týkajících se našich zásad používání souborů cookie a tohoto prohlášení nás prosím kontaktujte pomocí níže uvedených kontaktních údajů:

Sieza s.r.o.
Buštěhradská 109
Dubí, 272 03 Kladno
Česká republika
Česká republika
Webové stránky: https://www.sieza.com
E-mail: moc.azeis@azeis
Tyto zásady používání souborů cookie byly synchronizovány s cookiedatabase.org dne 11. 4. 2022