PERIDECT+

Perimeter fence detector Peridect plus

PERIDECT+ detekuje případného narušitele přímo na hranici střeženého území a bezpečnostní služba tak získává dostatečný čas pro adekvátní reakci. Systém Peridect+ významně snižuje riziko poškození majetku uvnitř objektu. Peridect+ lze instalovat na všechny běžné druhy oplocení, ale také na nestandardní oplocení jako jsou např. kované dekorační ploty.

VLASTNOSTI A VÝHODY

MIMOŘÁDNĚ NÍZKÝ POČET PLANÝCH POPLACHŮ

Díky unikátnímu algoritmu, který porovnává data ze sousedních detektorů, snižuje Peridect+ falešné poplachy způsobené povětrnostními podmínkami jako jsou déšť, vítr, krupobití a bouřky.

CENOVĚ DOSTUPNÉ ŘEŠENÍ

Jedna řídicí jednotka CUP+ (se dvěma LCP+) ochrání až 3 km perimetru. Vzájemné propojení (kaskádování) CUP+ jednotek umožňuje střežit až stovky kilometrů vašeho plotu.

NATIVNÍ INTEGRACE S IP KAMERAMI

V případě alarmu je IP kamera automaticky natočena do míst, kde k narušení došlo. Díky tomu je možno provést dvojí ověření, zda k narušení skutečně došlo, případně rovnou zaznamenat pohyb narušitele.

PŘESNOST DETEKCE

Adresovatelné otřesové detektory jsou umístěny na každém plotovém dílci, díky čemuž vykazuje Peridect+ velmi vysokou přesnost detekce – obvykle 3m.

„ANTIVANDAL“ ŘEŠENÍ

Kabely jsou kryty chráničkou z nerezové oceli, která nejen že zvyšuje mechanickou odolnost celého systému, ale také zabraňuje pronikání elektromagnetického rušení z okolních systémů.

GALVANICKÉ ODDĚLENÍ

Každá detekční linie je galvanicky oddělena od LCP+ linkového řadiče. To poskytuje mnohem vyšší elektromagnetickou odolnost a menší chybovost systému.

SYMETRICKÉ ZAPOJENÍ DETEKTORŮ

Symetrické dvouvodičové připojení detektorů zjednodušuje instalaci systému, protože není nutné dodržovat polaritu vodičů. Zároveň tak je zvýšena odolnost systému vůči elektromagnetickému rušení.

ZÁLOHA SYSTÉMU

Tzv. zapojení do kruhu s jednou řídicí jednotkou a dvěma LCP+ (master / slave) linkovými řadiči lze použít pro zálohování systému v případě přerušení detekční linie nebo jejím zkratu.

INTEGRACE SE SYSTÉMY TŘETÍCH STRAN

Pro integraci do softwarových nadstaveb je k dispozici otevřené API. Tyto SW nadstavby pak mohou přesně zobrazit místo, kde došlo k narušení. Zároveň je možno pro integraci využít programovatelné reléové výstupy.

MODULARITA

Modulární architektura Peridect+ umožňuje snadnou modifikaci a budoucí rozšíření systému.

Typická architektura

GALERIE