PERIDECT

Fence sensor and detector Peridect

PERIDECT přináší spolehlivé řešení pro ochranu vašeho majetku. Detekuje narušitele už při překonávání plotu a poskytuje tak vyšší prevenci poškození než bezpečnostní systémy, které detekují narušitele až uvnitř střežené oblasti. Peridect lze instalovat na všechny běžné druhy oplocení, ale také na nestandardní oplocení, jako jsou např. dekorační ploty.

VLASTNOSTI A VÝHODY

NÍZKÝ POČET PLANÝCH POPLACHŮ

Díky unikátnímu algoritmu, který porovnává data ze sousedních detektorů, snižuje Peridect falešné poplachy způsobené povětrnostními podmínkami.

CENOVĚ DOSTUPNÉ ŘEŠENÍ

Jedna řídicí jednotka PVJ ochrání až 1,3 km perimetru. K dispozici je i cenově dostupnější Lite verze s maximálně 58 připojenými detektory.

PŘESNOST DETEKCE

Adresovatelné detektory jsou uchyceny na každém plotovém dílci, díky čemuž Peridect vykazuje velmi vysokou přesnost detekce – obvykle 3 m.

„ANTIVANDAL“ ŘEŠENÍ

Kabely jsou vloženy do ocelové chráničky, která zvyšuje mechanickou odolnost celého systému, ale take snižuje elektromagnetické rušení z okolních systémů.

INTEGRACE SE SYSTÉMY TŘETÍCH STRAN

Pro integraci lze využít vstupy/výstupy typu otevřený kolektor, či externí reléový modul. Integrace založená na protokolu IP je možná s externími převodníky IP <-> RS232.

SPOLEHLIVOST

Jednoduchá konstrukce bez pohyblivých částí činí Peridect velmi spolehlivým systémem v extrémních klimatických podmínkách.

GALERIE