SIEZA Peridect plus Underground

PERIDECT+ UNDERGROUND

Underground PSIM detector

PERIDECT+ Underground tvoří neviditelnou linii, která detekuje případné narušitele již na vstupu do zabezpečeného území. Systém kombinuje výhody systémů Peridect i Peridect+. Může být instalován čistě jako podzemní detekční systém, nebo může účelně propojit systém plotový se systémem podzemním. Peridect+ Underground tak poskytuje unikátní řešení, nabízející vysokou detekční spolehlivost a nízkou míru planých poplachů.

VLASTNOSTI A VÝHODY

EXTRÉMNĚ NÍZKÝ POČET PLANÝCH POPLACHŮ

Díky piezoelektrickým senzorům a unikátním vyhodnocovacím algoritmům, snižuje Peridect+ Underground nechtěné detekce na minimum. Typicky je to méně než jeden falešný poplach na 1km detekční linie měsíčně.

DÉLKA STŘEŽENÉHO PERIMETRU

Jedna řídicí jednotka CUP+ pokryje až 2 kilometry Vašeho perimetru. Díky možnosti kaskádování CUP+ je možno střežit oblast o délce mnoha desítek kilometrů.

PŘESNOST DETEKCE

Díky adresným detektorům vykazuje Peridect+ Underground velmi vysokou přesnost detekce – typicky 2 metry.

MODULARITA

Modulární architektura Peridect+ Underground umožňuje snadnou modifikaci a budoucí rozšíření systému.

KOMBINACE PODZEMNÍ A PLOTOVÉ DETEKCE

Systém umožňuje na perimetru libovolně kombinovat plotové a podzemní detektory. Řídicí jednotka CUP+ totiž podporuje jak detektory typu Peridect+, tak detektory typu P+ Underground.

NATIVNÍ INTEGRACE S IP KAMERAMI

V případě alarmu je IP kamera automaticky natočena do míst, kde k narušení došlo. Díky tomu je možno provést dvojí ověření, zda k narušení skutečně došlo, případně rovnou zaznamenat pohyb narušitele.

Typická architektura

GALERIE