Peridect+ je připraven na instalace ve výbušném prostředí!

Peridect+ splňuje podmínky pro instalaci ve výbušném prostředí – II 3GD Ex e IIA T6.

  • Skupina II (pro prostory s nebezpečím výbuchu jiné než doly)
  • Skupina výbušnosti IIA (metan, etan, benzen, propan, butan, aceton)
  • Kategorie prostředí 3 GD
  • Ochrana typu Ex e (zajištěné provedení)
  • Teplotní třída T6 (maximální povrchová teplota 85° C)