SIEZA MDS
MDS (SYSTEMY WYKRYWANIA OSÓB UKRYTYCH)

PRODUKTY

Wykrywa bardzo słabe sygnały, takie jak bicie serca.

MDS (system wykrywania ruchu)

MDS (system wykrywania ruchu) wykrywa każdego intruza znajdującego się we wnętrzu lub w przestrzeni ładunkowej pojazdu. MDS wykrywa nawet niskiego poziomu sygnały, takie jak bicie serca. MDS wykorzystuje prostą, nieinwazyjną metodę pomiaru. Jest to pasywne wykrywanie, które nie ma skutków ubocznych dla ludzkiego organizmu lub pobliskich urządzeń.

CECHY I ZALETY

BARDZO SZYBKI CZAS WYKRYWANIA

Procedura pomiaru trwa ok. 30 sekund. Całkowita kontrola pojazdu zwykle nie przekracza 2 minut, w tym instalacja czujników i ich usunięcie.

ŁATWY W UŻYCIU

Dzięki trzem wersjom MDS – stacjonarnej, mobilnej i przenośnej nie ograniczamy się do kontroli pojazdów tylko w miejscach stacjonarnych takich jak więzienia, ale także w terenie, m. in. na przejściach granicznych.

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WYKRYWANIA

Skuteczność wykrywania MDS wynosi prawie 100%. Dzięki metodzie pomiaru opartej na wykrywaniu bardzo niskich sygnałów drgań MDS nie może zostać oszukany, jak w innych systemach wykorzystujących np. pomiar stężenia CO2 lub promieniowanie rentgenowskie.

MINIMALNE ROZMIARY

System składa się z jednostki sterującej, laptopa z interfejsem graficznym, czujników i kabli. Wszystkie komponenty (MDS Mobile) pasują do obudowy o wymiarach 700 × 450 × 665 mm.

PROSTA INSTALACJA

Wystarczy umieścić czujniki, podłączyć kable do jednostki sterującej, uruchomić procedurę kalibracji i system jest gotowy do użycia.

BRAK POTRZEBY OTWIERANIA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ

Otwieranie przestrzeni ładunkowej jest procesem czasochłonnym. MDS wykrywa bicie serca w pojeździe, więc nie ma takiej potrzeby.

GALERIA