Voiceguard

Voiceguard
Voiceguard

VOICEGUARD je ověřený systém poskytující čas a informace potřebné pro rozhodování při řešení mimořádných událostí. V jednom systému je integrován sběr dat, jejich vyhodnocení a následná možnost automaticky varovat obyvatele. Jedná se tedy o komplexní systém, který je funkční i při výpadku elektrické energie. Komunikace mezi řídicí ústřednou a koncovými prvky (bezdrátové hlásiče, sirény, snímače environmentálních veličin) probíhá zabezpečeně po digitální rádiové síti, čímž je zajištěna nezávislost na sítích mobilních operátorů, které během mimořádných událostí nemusí být funkční.

Vlastnosti a výhody

Spolehlivost

VoiceGuard využívá více reproduktorů s nižším výkonem resp. akustickým tlakem, které ale pokrývají stejnou oblast jako menší počet výkonných sirén. Pokud dojde k selhání jednoho reproduktoru systému VoiceGuard, bude, na rozdíl od výpadku sirény, ovlivněn pouze malý sektor.

Srozumitelnost

V nouzových situacích je důležité pochopit obsah audio vysílání. Přesně vybrané tlakové reproduktory a zvukové kodeky používané při radiovém přenosu poskytují špičkovou kvalitu zvuku a srozumitelnost.

Zálohování

Systém VoiceGuard je plně zálohován z akumulátorů, které jsou součástí systému, a to po dobu 72 hodin. (5 vysílání denně, 140 s).

Adresovatelnost

Systém umožňuje provádět hlášení do skupin reproduktorů (zón), či samostatně do vybraného reproduktoru. Tato vlastnost poskytuje možnost adresovat hlášení pouze konkrétním, relevantním příjemcům.

Nezávislost na mobilních sítích

Voiceguard používá nezávislou radiovou síť, která bude plně funkční i v případě, že mobilní síť selže nebo je přetížena.

Integrace s národními varovnými systémy

VoiceGuard lze snadno integrovat s národními / regionálními varovnými systémy. VoiceGuard tak může zaslat informace o možném ohrožení nadřazenému varovnému systému nebo přijmout povel k provedení hlášení.

Podpora zobrazovacích zařízení

Během mimořádných situací je možno zobrazit upozornění či výstrahu na externích panelech LED/LCD. Systém rovněž zasílá textové zprávy (SMS) na mobilní telefony vybraných osob.

Financování z fondů EU

Až 70% celkových nákladů na systém VoiceGuard může být kryto z grantů EU na základě směrnice EU 60/2007.

Ke stažení

Galerie

Voiceguard
Voiceguard
Voiceguard

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookies (více informací).

Tento souhlas po Vás vyžaduje Evropská unie.

Nesouhlasím Souhlasím